5-7/10 Lokalhistoriska dagar i Ostvik/Östanbäck

Fredag den 5 oktober i Byagården, Ostvik kl 18:00-21:10
18:00 Välkomsthälsning av Rolf Granstrand, SKEFO samt Margareta Sene Karlsson, Ostvik-Östanbäck byaförening
18:05 IOGT-logen ”Enigheten”  och ordenshuset. Gunnar Wiksten
18:15 Ostvik/Östanbäck från äldsta tid till laga skifte.  Ulf Lundström
19:00 Kvällsfika –  utställningar, bokbord och musikinslag med Marcus Brännström
19:40 Ivar Brännström – ett levnadsöde.   Solveig Holmgren berättar
20:10 Östanbäck 6. Bengt Gunnarson om en gårds historia
20:40 Ostvik och Östanbäck för släktforskare. Anders Hellgren ger exempel
21:00 Kvällen avslutas med en äldre, uppskattad film,”Lilla journalen

Lördag den 6 oktober kl 10-17
10:00 Samling vid Byagården för guidad rundtur till ett antal intressanta miljöer i Ostvik och Östanbäck. Samåkning i bilar
12:00 Enkel lunch i Byagården.   Därefter förflyttning till Ostviks Bönhus.
13:00 Bönhuset och EFS – några glimtar.  Kerstin Burström
13:10 Intressant om Östanbäck i äldre tid. Bengt Lundberg och Ulf Forsman
13:45 Glimtar från Ostviks byakista. Gunnar Wiksten, byålderman.
14:15 Bygden och Folkrörelsearkivet. Elisabeth Wiklund ger exempel
14:45 Eftermiddagsfika, utställningar och bokbord. Musik: Marcus Brännström
15:15 Att vara barn på 50-talet. Kåseri av Margareta Nilsson
15:30 Företagsamheten i bygden. Gösta och Tage Hellgren berättar
Och vad finns i Företagsarkivet? Sara Sharifi, arkivchef, ger exempel
16:00 Glimtar från idrottslivet. Presenterade av Mikael Lindgren
16:30 Levnadsöden i Östanbäck.  Lisbeth Landström berättar

Söndag den 7 oktober i Östanbäcks bönhus kl 11:00
11:00 Söndagsgudstjänst med Lars Öberg och Lage Lindberg (sång och musik). Därefter kyrkkaffe med glimtar från fromhetslivet i Ostvik och Östanbäck – med Thommy Lundmark, Martha Hellgren, Lars Jonsson och Lars Öberg. Samt musikinslag med Markus Brännström

Arrangörer: SKEFO i samarbete med  Ostvik/Östanbäck byaförening, Ostviks byamän, Östanbäcks byamän, Ostviks IK, EFS i Ostvik resp. Östanbäck, IOGT-NTO, Byske församling, Skelleftebygdens Släktforskare, Skellefteå Museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Studieförbundet Vuxenskolan samt SENSUS.

Och fritt inträde i dagarna tre. Ett unikt tillfälle att ta del av bygdens historia i lättsam form.
Alla mycket varmt välkomna.

Translate »