Bli eller fortsätt att vara medlem

Du är mycket välkommen som ny medlem! Om du redan är medlem, så  hoppas vi att du önskar vara kvar! Enklast sker det genom att sätta in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto: 29 88 99-6.
Om betalning sker i slutet av året, så gäller det givetvis för hela det kommande kalenderåret.

Anmäl dig samtidigt genom att skicka ett email eller brev till kansliet med ditt namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt födelsedata.

Skriv också om du ev. är en ny medlem, annars anger du ditt medlemsnummer.

Medlemsavgift per kalenderår
Enskild medlem 175 kr
Familj 200 kr

Ungdomsmedlem (max 25 år) 50 kr

 

Translate »