Category Archives: Styrelsen

Forskarrum Navet i Burträsk startar om onsdag 12/9

Forskarrum Nordanå startar om tisdag 18/9

25/9 Föredrag om utvandrarna från Ersmark

DNA kafé i Skellefteå

Anmäl dig till Släktforsknings och DNA-kurser

5-7/10 Lokalhistoriska dagar i Ostvik/Östanbäck

Fredag den 5 oktober i Byagården, Ostvik
18:00 Välkomsthälsning av Rolf Granstrand, SKEFO samt Margareta Sene Karlsson, Ostvik-Östanbäck byaförening
18:05 IOGT-logen ”Enigheten”  och ordenshuset – Gunnar Wiksten
18:15 Ostvik/Östanbäck från äldsta tid till laga skifte – Ulf Lundström
19:00 Kvällsfika –  utställningar, bokbord och musikinslag med Marcus Brännström
19:40 Ivar Brännström – ett levnadsöde;   Solveig Holmgren berättar.
20:10 Östanbäck 6:24 – Bengt Gunnarson berättar om gårdens historia
20:40 Ostvik och Östanbäck för släktforskare – Anders Hellgren ger exempel
21:00 Kvällen avslutas med film ”Lilla journalen” – Thommy Lundmark visar

Lördag den 6 oktober. Samling vid Byagården
10:00 Samling vid Byagården för rundtur till ett antal intressanta miljöer – bl.a. Ostviks snickeri, Kvarnplatsen samt åsen i Östanbäck
Samåkning i bilar. Guider: bl.a. Gunnar Wiksten,  Bengt Lundberg och Ulf Lundström
12:00 Enkel lunch i Byagården.   Därefter förflyttning till Ostviks Bönhus.
13:00 Bönhuset och EFS – några glimtar;  Kerstin Burström
13:10 Intressant om Östanbäck i äldre tid – Bengt Lundberg och Ulf Forsman
13:45 Glimtar från Ostviks byakista – Gunnar Wiksten, byålderman.
14:15 Bygden och Folkrörelsearkivet; Elisabeth Wiklund ger exempel
14:45 Eftermiddagsfika, utställningar och bokbord. Musik: Marcus Brännström
15:15 Om livet förr – Kåseri av Margareta Nilsson
15:30 Företagsamheten i bygden – Gösta och Tage Hellgren berättar
Och vad finns i Företagsarkivet? Sara Sharifi, arkivchef, berättar
16:00 Glimtar från idrottslivet presenterade av Mikael Lindgren
16:30 Levnadsöden i Östanbäck.  Lisbeth Landström berättar
17:00 Avslutning för dagen

Söndag den 7 oktober i Östanbäcks bönhus
11:00 Söndagsgudstjänst med Lars Öberg och Lage Lindberg (sång och musik)
Därefter kyrkkaffe med lokalhistoriskt tema :
Glimtar från fromhetslivet i Ostvik och Östanbäck – Thommy Lundmark, Martha Hellgren, Lars Jonsson och Lars Öberg.
Musikinslag med Markus Brännström

Arrangörer:
SKEFO i samarbete med  Ostvik/Östanbäck byaförening, Ostviks byamän, Östanbäcks byamän, Ostviks IK, EFS i Ostvik resp. Östanbäck, IOGT-NTO, Byske församling, Skelleftebygdens Släktforskare, Skellefteå Museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Studieförbundet Vuxenskolan samt SENSUS.

16/10 Informationsmöte om ArkivDigital i Skellefteå och Malå

23/10 Höstmöte

19/11 Medlemsträff

Föredrag 25/9 om Utvandrarna från Ersmark

Plats: Hörsalen, Nordanå
Tid: 25/9 18:00
Föredragshållare: Lennart Kågedal
Arrangör: Skellefteå Släktforskarförening, Skellefteå museum

Omkring 70 personer, med rötter i Ersmark utvandrade före andra världskriget, de allra flesta till USA Många av dem blev byggnadsarbetare Chicagotrakten. Med några få undantag har det varit möjligt att spåra dem och deras efterkommande i det nya hemlandet. Ungefär var tredje emigrant återvände till Sverige. Metoder och källor som använts för att söka information om utvandrarna behandlas i föredraget.

Translate »