Försäljning

Genom att beställa från föreningen så stöder du verksamheten.

Beställ med e-post kansliet@skellefteforskare.se
eller brev till Skelleftebygdens Släktforskare, Nordanå, 931 33 Skellefteå.

Betalning sker kontant eller till plusgiro 29 88 99-6

Frakt tillkommer på alla priser om du inte hämtar på kansliet

Sveriges dödbok 7 – Förhandsversion kompletterar version 6 med ca 1.7 miljoner poster från åren 1860-1900, samt hundratusentals tillägg för perioden 1900-1970. Dessutom har tillkommit 285.000 poster från åren 2014-2016 ur Försäkringskassans databas. Totalt innehåller databasen över 11,3 miljoner poster.

Nyregistrerade uppgifter för perioden 1860-1900 avseende alla delar av landet i en omfattning som täcker ungefär 2/3 av det samlade underlaget.

OBS! Databasen byggs upp församlingsvis och i förhandsversionen ingår det INGA registreringar av avlidna i Skellefteå under 1800-talet.

Databasen är till mer än 99% fullständig avseende namn, födelse- och dödddatum, civilstånd med datum, dödförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer i ca 97% av alla poster och flicknamn i huvuddelen av alla poster före 1970.

Databasen är under komplettering och bearbetning, det förekommer postdubbletter, ej sökbara födelseorter m.m. Arbete fortfarande pågår inför slutlig version som kommer 2018..

Flera förbättringar har införts vad gäller presentation och sökmöjligheter. Ex.vis kan man nu söka på yrke och kommentarer och adressökningen har kraftigt förbättrats.

Systemkrav är Windows XP eller senare eller Mac OS 10.7 eller senare.

Pris DVD 395 kr, icke medlem 450 kr. USB 450 kr, icke medlem 490 kr.

Begravda i Sverige 2 innehåller drygt 6,4 miljoner begravda på ca 3 000 kyrkogårdar eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Systemkrav:
– 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme.
– Windows 98 eller senare.
– Programmet har paketerats för Mac med Wineskin och kräver minst OS X version 10.7.

Pris DVD eller USB 495 kr, icke medlem 595 kr.

Sveriges befolkning 1990 på CD innehåller samtliga innevånare, folkbokföringsuppgifter.

Pris CD 560 kr

Sveriges befolkning 1970 på CD innehåller samtliga innevånare, folkbokföringsuppgifter.

Pris CD 535 kr.

Burträsk socken 1740-1846 är en registrering av boende i Burträsk från källorna Husförhör, Födelse- och Dopbok, Vigselbok, Död och begravningsbok.

Pris medlemmar: CD eller mail 200 kr, USB 250 kr
Pris icke medlemmar: CD eller mail 300 kr, USB 350 kr

Samer & Nybyggare i inlandet och fjällvärlden är släktforskarmaterial från Kjell-Åke Lundström, Stensele. Materialet på över 3000 sidor är skrivet i Word.

Pris CD 100 kr

Kenneth Mossbergs forskningsmaterial över socknarna Burträsk, Lövånger, Robertsfors och Nysätra . 28 000 personer från 1650 – början av 1800-talet.

Skivan innehåller en webblösning och informationen kan därför läsas i alla miljöer.

Pris CD 200 kr för medlem, annars 300 kr

 

Translate »