Fre 9/8 och Lör 10/8 Släktforskningens vagga i Bureå

Fredag 9 augusti 
08.00  Registrering i Bureå Hembygdspark samt kaffe & smörgås
Föredrag i kyrkan: 
09.30  Ulf Lundström ”Bureå vid medeltidens slut – gårdar och människor”
10.30  Lage Johansson ”Undersökningar på Klosterholmen”
11.30  Peter Sjölund ”Fakta & skrönor om Buresläkten”
12.30   — Lunch Hembygdsparken / Utställare m.m —
14.00  Åsa Lundberg ”Utgrävningar av medeltida boplatser”
15.00  Ingela Bergman ”Från kust till fjällvärld”
16.00  — Kaffe —
16.45  Leif Boström ”Buresläktingar i andra källor”
18.00  — Matmarknad / Utställare, DNA-topsning m.m  —
20.00  Completorium i kyrkan

Lördag 10 augusti
09.00  Rolf Granstrand & Barbro Viklund ”Anna Andersdotter (av Buresläkten) och Olaus Magnus två 1500-talsprofiler”
10.00  Peter Sjölund ”DNA hittar släkten, från urtid till nutid”

På egen hand: Lunch – Strövtåg till Klosterholmen och de första Buregårdarna – Ta del av utställningar, DNA-topsning m.m

Arrangörer: Bureå Hembygdsförening, Skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå Museum, Bureå Församling, SKEFO, Bureå Camping

Finansiärer: Bureå Byautvecklingsförening, Bureå Samfällighetsförening, Västerbottens läns Hembygdsförbund, Kultur Skellefteå

Translate »