Glöm inte medlemsavgiften för 2020!

175 kr för enskild, 200 kr för familj och 50 kr för ungdomsmedlem (max 25 år).
Sätt in pengarna på plusgiro 29 88 99-6

Glöm inte att  ange namn, adress och helst även epost  för de anmälda!

kansliet@skellefteforskare.se

Translate »