Digitala databaser i Sverige

Databaser     Länk   Pris   
Ancestry – Sverige ancestry.se Abonnemang
AkrivDigital arkivdigital.se Abonnemang
Demografisk db i södra Sverige Söksida Gratis
Demografiska db i Umeå Indiko Gratis
Digitala Historiska kartor Startsida Gratis
Disbyt, DIS-medl. databas Startsida Medlemskap
Genline (en del av Ancestry.se)  genline.se Abonnemang 
Riksarkivet – Digitala forskarsalen  Digitala forskarsalen  Abonnemang
Riksarkivet – sök i arkiven
Översikt
Gratis 
Sveriges Släktforskarförbund Anbytarforum Gratis
Sveriges Släktforskarförbund Faktabanken Gratis
Sveriges Släktforskarförbund Porträttfynd Gratis
Sveriges Släktforskarförbund Rötter Bokhandeln Medlemspriser
Sveriges Släktforskarförbund Rötters Vänner 100 kr/år
Sveriges Släktforskarförbund Wiki Rötter Gratis
Umeå universitet Tabellverket Gratis
Translate »