Svenska Haplogrupp-databasen

Det har blivit allt vanligare att man som privatperson genomför DNA-tester, för att lära sig mer om både sin släkt och sin hälsa, och följdaktligen blir det fler och fler som fått reda på vilka haplogrupper man tillhör. Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) är en fri och obunden databas vars ändamål är att samla och tillgängliggöra svenska (ej nutida) personers haplogrupper och skapa ett nytt verktyg till den traditionella släktforskningen. Databasen har också som mål att skapa statistik över haplogruppernas utbredning och bidra till kunskapen om förhistorisk migration i Skandinavien.Den genetiska forskningen visar att alla människor härstammar från Afrika och väldigt lite skiljer oss åt. Forskningen om haplogrupper har alltså inget som helst med ”raser” att göra, utan visar i stället hur föråldrat detta synsätt är. Alla människor har lika värde.

Vad är då en haplogrupp?

Väldigt förenklat kan man säga att haplogrupper är en gruppering och klassificering av visst genetiskt material som förts vidare generation efter generation, från far till son och från mor till dotter. Genom noggranna vetenskapliga studier av detta genetiska material har man kunnat beräkna hur världens befolkning spridit sig ut ur Afrika, divergerat till olika etniciteter, och brett ut sig över jorden.

Om du vill veta mer så rekommenderas du att klicka på länken: Svenska Haplogruppdatabasen (SHD)

Translate »