Släktforskningens vagga i Bureå nu på Youtube

På Youtube kan du nu se filmen ”Släktforskningens vagga” som berättar om de två släktforskardagarna i Bureå 9-10/8 2019 där fokus låg på Buresläkten.

Translate »