Historik

År 1937 bildades den första regionala släktforskarföreningen i Sverige, Genealogiska Föreningen i Skellefteå. Dess ordförande blev Gustaf Renhorn. Denna förenings huvudsakliga verksamhet, som pågick bara några år, bestod mestadels av föredrag och s k ”arbetsaftnar”.

Under några årtionden förekom därefter ingen organiserad släktforskning i Skelleftebygden. Förre chefen Ernst Westerlund vid Skellefteå museum bidrog under den här tiden som handledare till ett flertal cirklar i släkt- och hembygdsforskning. Westerlund lade grunden till museets personhistoriska arkiv, som omarbetades 1977. Året därpå fanns bl.a. Bertil Lindqvists dopanteckningar för åren 1699-1859 samt anteckningar om ingångna äktenskap 1800-1859 i Skellefteå lfs. I juni månad 1979 erhölls Knut Lundbergs släkt- och hembygdsforskningsarkiv. En pappersarkivserie upprättades 23 oktober 1979. Sedan februari 1981 hade museet mikrokort. Och två år senare förvärvades lite mikrofilmer.

Det grundmaterial som började införskaffas till museets personhistoriska arkiv var en av anledningarna till att Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare (FSS) bildades den 26 mars 1981 i Kågegården, Skellefteå Museum. År 2002 namnändrad till Skelleftebygdens Släktforskare (SSF).

Föreningens förste ordförande, Carl-David Bredberg, har i medlemsbladet ROTEN nr 14 beskrivit Skelleftebygdens Släktforskares historia under rubriken ”Fem år med FSS”.

Translate »