Målsättning

  • att källorna för släktforskning inom Skelleftebygden på bästa sätt kan göras tillgängliga för de enskilda forskarna
  • att resultaten av enskilda forskningar blir tillgängliga, både tidigare genomförda och de som nu successivt kommer fram bland medlemmarna
  • att därvid ett nära samarbete utvecklas med Skellefteå museum i frågor som berör dess personhistoriska arkiv
  • att förbindelser utvecklas med andra regionala föreningar
  • att kontakter förekommer med de offentliga arkiven i registerfrågor m.m.
  • att samarbete sker med studieförbunden i handledarfrågor m.m.
  • att samarbeta med Kulturkontoret i Skellefteå i frågor som rör mikrofilm, mikrokort m.m.

 

Translate »