Verksamhetsplan 2019

Föreningen planerar följande verksamheter

 1.  Vintermöte med föredrag och utdelning av ”Stefan Viklunds minnespris”.
 2. ”Släktforskningens dag” tema: Fotografiet och släktforskningen 19 jan, uppmärksammas med ett evenemang
 3. Årsmöte med föredrag i mars.
 4. Cafékväll en gång i månaden under okt-nov. feb- mars
 5. Medlemsträffar 1 gånger/år eller fler om önskemål finns.
 6. Sommaraktivitet.
 7. Höstmöte med föredrag i oktober där bl. a. verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för nästa år behandlas.
 8. Forskarmöten i Forskarrum Nordanå på tisdagar kl.16-20, samt söndag första söndag i månaden under tiden sept.-april. På Forskarrum Navet i Burträsk onsd kl.13-20 under tiden sept- maj, kan ev. förlängas.
 9. Fortsätta med att utveckla och förbättra vår efterfrågade hemsida, och Facebooksida.
 10. Utge medlemsbladet ROTEN med 4 nr under året.
 11. Erbjudande om abonnemang av gamla Familjesidor i Norran och Skelleftebladet via internet.
 12. Ekonomiskt och praktiskt stödja medlemmar i Burträsk.
 13. Behålla Laila Larsson som anställd på 25 % av heltid.
 14. Fortsatt arbete med att göra reklam för och sälja föreningens produkter, ex. abonnemang på våra databaser. Samt värva medlemmar.
 15. En fortsatt samverkan med de fyra andra likartade kulturhistoriska föreningarna.
 16. Släktforskar- och DNA-kurser och fotoidentifieringskurser i samarbete med studieförbunden, eller i egen regi. Fortbildningskurs genomförs vid behov.
 17. Kontakter med Skellefteå museum. Utveckla kontakter med Piteå släktforskare.
 18. Fortsätta med vårt Fotoprojekt.
 19. Fortsätta med fotografering av tidningar.
 20. Registrering av födelseböcker 1900-och framåt.
 21. Registrering av boende i Burträsk och Lövångers socknar från 1740-1930. Materialet skall bli ett USB-minne som skall försäljas eller ges möjligheter att ladda ner.
 22. Information vid behov om släktforskning.
 23. Bearbeta gymnasieskolan så att elever gör sitt examensarbete inom släktforskning

Skelleftebygdens Släktforskare är medlem i Sveriges släktforskarförbund där vi försöker påverka olika
riksomfattande frågor. Föreningen deltar med representanter vid förbundets möten

Translate »