Stefan Viklunds minnespris

Minnespriset delas ut för betydelsefulla insatser inom släktforskningen. Som pristagare kan en medlem utses som gjort betydelsefulla insatser inom släktforskning. Även verksamhet/enhet som underlättat och/eller stimulerat släktforskning kan komma ifråga. Prissumman är på 1.000 kr.

Förslag skall vara föreningen tillhanda senast i början av januari. Priset utdelas vid föreningens vintermöte.
Till minnesfonden kan man överlämna en gåva, antingen vid en medlems bortgång eller vid annat tillfälle.

De som tilldelats minnespriset under tidigare år är:


2018 Jan Fredman

”Jan Fredman har under många år sysslat med släktforskning. Han har 2010-2017 varit ledamot av vår styrelse och mycket aktiv i föreningslokalen i Burträsk. Han har även presenterat kopplingarna mellan författare i norr med Nicodemus Håkansson i Burträsk. Fotoprojektet, med att skanna in visitkortsbilder var hans idé och han håller fortfarande i detta projekt. Förutom detta så håller han kurser i släktforskning och DNA-kurser. Han är även en inspirationskälla för alla som har problem med sin släktforskning”


2017 Lennart Kågedal

har fått priset ”Till den person som utfört ett enastående arbete med släktforskning och bygdeforskning i sin hemby Ersmark. Ett antal utredningar har han gjort om bygden, men har också skrivit bok om Gabriel Marklin – naturforskaren och samlaren från Ersmark. För närvarande håller han på med att forska runt Ersmarksbor som åkt till Amerika.”


2016 Stig-Henrik Viklund
har fått priset ”Till den person som kanske betytt mest för släktforskning i skelleftebygden de senaste 40 åren. Han var med och startade föreningen 1981. Men redan 1977 fick han ansvaret för museets personhistoriska arkiv. Hans gedigna kunskaper på det personhistoriska området har hjälpt många släktforskare genom åren. Han har genom åren skrivit mängder av artiklar för vår tidning Roten. Han har också delgett oss mängder med föredrag inom den släkthistoriska ramen.”


2015 Martin Karlsson
har fått priset ”för hans gedigna intresse för släktforskning och hans generösa arbete med att sprida kunskap om släktforskning. Martin har också förmågan att komma med idéer om hur vi kan ge forskare tillgång till andra källor än kyrkoböcker. Han har under åren deltagit i styrelsen samt också hållit i vårt arbete i Kunskapskällan, eller som det numera heter Forskarrum Nordanå.”


2014 Lars Jonsson
Lars Jonsson har fått priset ”för hans gedigna intresse av släktforskning, kunskaper om landsförsamlingens innevånare och hans förmåga att förmedla sina kunskaper. Han har under åren skrivit om person, men också haft en mängd föredrag om olika personligheter, som verkat inom Skellefteå landsförsamling.”


2013 Birgitte Grönlund
Birgitte Grönlund fick priset ”för hennes gedigna intresse för släktforskning, utbildningsinsatser och hennes produktion av byaböcker. Hon har under många år varit ansvarig för registrering av Skellefteå Regemente avseende åren 1695-1915, Västerbottens Soldatregistrering. Hon har även gett ut en CD-skiva med födda, vigda och döda i Byske socken 1895-1936.”


2012 Sören Wijk
Sören fick minnespriset ”för betydelsefulla insatser inom släktforskningen”.


2011 Sven-Erik Fahlesson
Sven Erik, född i Norra Renbergsvattnet, fick minnespriset för sitt stora arbete med registreringar av personer som under längre eller kortare tid levt i Norra Västerbotten. Arbetet presenteras i två släktforskarskivor, Norsjöskivan och Lyckseleskivan. Sven-Eriks egen hemsida.


2010 Bo Jonsson
Bo har lagt ner mycket tid och jobb på att besvara efterlysningar på hemsidan och har gjort betydande insatser inom släktforskningen.


2009 Ulf Lundström
Ulf har varit en aktiv släkt- och hembygdsforskare under många år. Han har gjort ett enormt stort arbete med att redovisa befolkningen i Skellefteå socken mellan 1539 och 1790 i två böcker.”Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650” och ”Boken Skellefteå socken 1650-1790 ”Extra värdefulla är dessa två böcker då Skellefteås kyrkbokföring brandskadades svårt i början på 1900-talet och detta underlättar verkligen forskningen i Skellefteå socken. ”Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet” kom i två volymer och följer utvecklingen i några nybyggen och byar och behandlar även viktiga näringar i trakten under denna period. Ulf är dessutom en uppskattad föredragshållare.


2008 Tore Sjögren
Thore tilldelades minnespriset för sitt stora arbete med böckerna om Skellefteå stad. Här kan du läsa om dem.


2007 Gunda Lundström
Gunda har varit en aktiv släkt- och hembygdsforskare under närmare 20 år och har gjort en stor insats genom att dokumentera och ge ut 4 böcker om Burträskbyden. Hon är också den drivande kraften bakom släktforskarlokalen i Burträsk som drivs i samarbete med Skelleftebygdens Släktforskare. Hon har även hållit i släktforskarkurser i Burträsk sedan omkring 1990 och även bedrivit kulturarbete med skolklasser i Burträsk.


2006 Karl-Ivar Andersson
Karl-Ivar har bland annat varit ledamot i styrelsen mellan 1989 till 1996. Han har även varit revisorsuppleant under många år. Han har hjälp och stöttat många nybörjare genom sitt arbete i forskarsalen på museét och sedan på Kunskapskällan. Han har också ägnat mycket tid till att besvara efterlysningar i Roten.


2005 Ulf Mannberg
Ulf hade varit med i föreningen sedan starten. Medlem i styrelsen under många år och skapade hemsidan 1998. Han arbetade också med Roten och var dess redaktör från 1999. Han arbetade också med Skellefteås lokalhistoriska portal och hade byaforskat och dokumenterat ”Byarna kring Varuträsket”. Han gjorde betydelsefulla insatser och hade arbetat med projekt som stimulerat och underlättat släktforskning, vilket gjorde honom till en värdig mottagare av priset.


2004 Sten Lundgren
Den enda nominerade till priset detta år var Sten, som tilldelades priset postumt eftersom han avled samma år i januari. Prissumman på 1.000 kr tillföll Lövångers bibliotek. Det var Stens vilja eftersom det var Stefan Viklunds hemförsamling. Sten hade ett stort engagemang och brinnande intresse för släktforskning. Han hjälpte många medlemmar med sitt stora kunnande och ställde upp med en hjälpande hand där det behövdes. Han uträttade mycket för föreningen och den vill vårda hans minne genom att arbeta vidare i hans anda.


 

Translate »