Tis 2/4 18-20 Workshop Kampen om rösträtt, Forskarrum Nordanå

Det är 100 års sedan kvinnor kunde rösta i de kommunala valet i Skellefteå. Forskarrum uppmärksammar detta genom denna workshop.

Kampen om rösträtt

Det vi tar för givet idag har människor ägnat sina liv åt att kämpa för. Demokratin i Sverige hade tagit ett stort steg framåt, genom införandet av allmän och lika rösträtt i december 1918.

Men trots detta uteslöts många, inte bara kvinnor. Rösträttens förkämpar och de som fortfarande uteslöts från att göra sin röst hörd berättar vi mer om.

Genom denna workshop får du uppleva historia genom kampen om rösträtt i början av förra seklet, med nedslag i Skellefteå – Sverige – England. Du kommer att få prova på att rösta som det gjordes i Skellefteå stad 1891 och titta närmare på och tyda texter i lokalt arkivmaterial.

Ett program för dig som fortfarande vill lära – men lämnat skolan för länge sedan.

Workshopen leds av Forskarrums arkivpedagoger från Skellefteå museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Gratis och utan anmälan, dock max 40 deltagare. Forskarrum har kvällsöppet tisdagskvällar, så andra besökare kan finnas i lokalerna

Translate »